- آدرس اداره کل: تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان 

آذربایجان شرقی - تبریز - نصف راه (میدان جهاد) - روبروی مسجد مهدیه تبریز

- تلفن و فاکس اطلاعات: 53-34447050-041

- صندوق الکترونیکیinfo@tkrtabriz.ir   :

 

 

- آدرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز:

تبریز- خیابان آزادی- نرسیده به چهارراه ابوریحان- بعد از خیابان تاکسی رانی- نبش خیابان حج-