مدیر کل

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

آقای دکتر حسین فتحی

ملاقات با مدیرکل: روزهای سه شنبه

شماره تماس: 34444006-041 و 34443603-041


معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

آقای حمایت خسروی

شماره تماس:34439451

 


معاونت روابط کار

آقای سعید عبدحافظ

شماره تماس: 34406596

 


معاونت اشتغال

آقای یونس طاهری

شماره تماس:34429308

 


معاونت تعاون

آقای منصور نیکخو

شماره تماس:34415197

 


معاونت اجتماعی

آقای مختار ممی زاده

شماره تماس:32888651