صفحه نخست » بازرس سلامت اداری » مشخصات بازرس سلامت اداری

نام و نام خانوادگی:      ناصر دیندار

شماره تلفن تماس:       32889010- 041    و  32889100 - 041

ایمیل:                                        naserdindar@yahoo.com