اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / راهنمای مراجعین / معرفی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

 

معرفی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 

مقدمه:

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در راستای عمل به وظایف و ماموریت های راهبردی خود در ارائه خدمت صادقانه به مردم شریف استان کارگران، کارفرمایان و تعاونگران و تشکلات صنفی استان در سال 1335 تاسیس گردیده است.

تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، حفظ و صیانت از نیروی کار با رعایت موازین اسلامی و مصالح عمومی، بررسی، توسعه کارآفرینی و اشتغال و برآورد نیروی انسانی و فرصتهای شغلی، فراهم آوردن امکانات رفاهی و ارائه خدمات اجتماعی به کارگران، ارتقاء بینش اسلامی و آگاهیهای آنها توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و سایر وظایف و ماموریت ها رسالت کلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد.

مدیران و کارکنان این اداره کل همواره با تعهد و تلاش خستگی ناپذیر به طور شبانه روزی در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم شریف استان فعالیت می نمایند.

 

1- حوزه های مدیریت ستادی اداره کل :

- حوزه مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال

- حوزه مدیریت پشتیبانی

- حوزه  مدیریت روابط کار

- حوزه مدیریت امور تعاون

- حوزه مدیریت اموراجتماعی

- حوزه مدیرکل

 

2- حوزه های اجرائی اداره کل :

-      تبریز و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای تابعه

-      مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار شمالغرب کشور (تبریز)

-      مجموعه های فرهنگی ورزشی شماره 1 و 2 کارگران

-      واحد بازرسی کار مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز و دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور

 

3-  مجموعه ادارات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان

-      اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

-      اداره کل بهزیستی

 -      اداره کل تامین اجتماعی

-      اداره کل بیمه خدمات درمان تامین اجتماعی

 -      صندوق بازنشستگی کشوری

-      صندوق بیمه ای اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان

-      شعب بانک رفاه کارگران

-      شعب بانک توسعه تعاون

-      صندوق کارآفرینی امید


اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره به خود افتخار می کند تا با بهره مندی از تمامی امکانات و نیروهای کارآمد و متعهد خود خدمات شایسته ای را که در خور و شان کارگران سختکوش و کارآفرینان و کارفرمایان و تعاونگران عزیز و مردم شریف و شهید پرور استان افتخارآفرین آذربایجان شرقی باشد  را ایفاد نماید.

4-  شرح وظایف و ماموریت های اداره کل :

- رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات باتوجه به قانون کار و مقررات مربوطه

-راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی

- نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت

- بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید

- بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه استان و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط

- انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری

- مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل گوناگون حفاظت فنی و بهداشت کار و ارایه راه حل های مناسب به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار

- انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و تعاونی ها و ارائه راه کارهای مناسب

- راهنمایی و ارایه خدمات لازم در جهت بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی فیمابین کاریابیهای غیردولتی و بنگاههای اقتصادی

- انجام امور مربوط به متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره های بودجه کل کشور مرتبط با اشتغال

- ارایه طرح های تیپ اشتغالزا به متقاضیان و نظارت بر اجرای آنها از طریق کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری استان

- انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی براساس مقررات و دستورالعمل های مربوط (صدور، تمدید و ابطال پروانه اشتغال اتباع خارجه)

- اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان

- تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور

- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی با سایر بخش های اقتصادی

- کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز

- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار نشریات مورد لزوم

- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روش ها و سیستم های بهینه و همچنین ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی، اداری، مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط به منظور اداره صحیح تعاونیها

- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها

- صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی

- اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط

- صدور مجوز انحلال تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون بخش تعاونی به استثنای تعاونی های فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری

- اعمال وظایف و اختیارات در مورد اتاق های تعاون در حوزه استانی

- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها

- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

- انجام امور مربوط به تشکلات کارگری و کارفرمایی باتوجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط

- برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها

- تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس اهداف و وظایف وزارتخانه

- مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط

- تحلیل مستمر وضعیت مولفه های اجتماعی و توانبخشی در استان

- ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری

    

آدرس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی:

استان آذربایجان شرقی - تبریز - نصف راه (میدان جهاد) - روبروی مسجد مهدیه تبریز -

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تلفن اطلاعات :  53-34447050