اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / راهنمای مراجعین / اسامی و شماره تلفن های تماس با روسای شهرستانها

 

 

پلیست شماره تلفن های روسای شهرستانهای تابعه

ردیف

نام شهرستان

عنوان کامل و دقیق دستگاه

عنوان بالاترین مقام مسئول

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن مستقیم مسئول

فاکس

مستقیم اداره1

تبریز

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

مهدی نادری

34779431

34789070

5-34777404


2

میانه

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

بابک کبیری

52337730

52332830

9-52332827


3

بناب

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

صمد اخلاصی

37735550

37730896

37739908


4

مرند

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

امیر محمدزاده

42276659

42275800

42259122


5

آذرشهر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

جلیل شهبازی

34236888

34236888

34236888


6

شبستر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

ابراهیم ایمانالی

42428300

42424481

42425249


7

اهر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

رسول امامپور

44339319

44335470

44339319


8

سراب

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

مهدی حیدرزاده

43227906

43229665

43223939


9

مراغه

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

پرویز حبیبی

37456468

37456466

5-37456464


10

هشترود

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

مالک لطفی زاده

52624020

52624020

52624091


11

ملکان

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس نمایندگی 

رسول معصومی

37843416

37843393

37843393


12

اسکو

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس نمایندگی 

حسین اسکندرزاده

33226276

33220177

33226286


13

هریس

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

ولی ماهی

43436064

43436064

43436064


14

جلفا

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اداره

نوشین بخشی

42052007

42052990

42052990


15

ورزقان

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس نمایندگی 

نوروزپور

44554272

44554243

4454243


16

بستان آباد

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس نمایندگی 

رحیم نوروزی

43333058

43333058

43330590


17

کلیبر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

مسئول نمایندگی 

قادر شامی

44440716

44440716

44440564


18

چاراویماق

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سرپرست نمایندگی

حامد اعلی صومعه

52722004

52722004

52722004


19

عجبشیر

اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رئیس نمایندگی

ناصر فلاحی مطلق

37640600

37640600

37640400


20

خدآفرین

نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رئیس نمایندگی

پیمان فروتن

-

-

-