اسامی مدیران


معرفی مدیران و روسای ستادی

 اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی آذربایجان شرقی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

حسین فتحی

مدیرکل

34444006

34443603

34443602

حمایت خسروی

مدیر اداری مالی

34439451

34439451

سعید عبدحافظ

مدیر روابط کار

34434022

34434022

منصور نیکخو

مدیر امور تعاون

34415197

34415197

یونس طاهری

مدیر اشتغال و کارآفرینی

34429308

34405717

مختار ممی زاده

مدیر اموراجتماعی

34443603

32886200

-

رئیس حراست

34447077

34447077

قادر حاتمی

رئیس اداره روابط کار

34427184

34427184

ناصرمظهریان

رئیس اداره امور اجتماعی

32889010

32888651

اسماعیل سبب کار

رئیس اداره امور فرهنگی ورزشی کارگران

32889010

32888651

رامین حسن پور

رئیس اداره امور بیمه شدگان

32889010

32888651

علی ضمیران

رئیس اداره اقتصادی و برنامه ریزی و آمار و رئیس اداره ارزیابی عملکرد

34428825

-

محمد کریم پور اصل

رئیس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات

34405808

34405808

وحید ابراهیم نیا

رئیس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی

34434020

34434020

علی رحمانی

رئیس اداره بازرسی کار

34443601

34443601

جعفر نوروزی

رئیس واحد نظارت بر نظامهای جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری

34447052

-

جابر دلجاوید

رئیس اداره روابط عمومی

34446751

34446751

پرویز فرضی

رئیس اداره توسعه تعاون

34405808

-

بلال عسگری

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

34405787

-

مریم محسنی

کارشناس مسئول اداره اشتغال اتباع خارجی

34415195

-

جلیل روحانی مجد

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

 

 

فاطمه شعارقدس

رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

34429306

34429306

سیمین دخت نقوی

رئیس امور اداری

34406595

-

 ناصر دیندار
 رئیس امور مالی
 34414348