عکس سامانه تدارکات

مناقصه و مزایده

در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،ایجاد شفافیت مالی،مبارزه با فساد،برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی از این پس کلیه دستگاه های اجرایی طبق تبصره (5) ماده (169) اصلاح قانون مالیات های مستقیم،می بایست کلیه معاملات خود اعم از خرید،مناقصه و مزایده کالا و خدمات را با توجه به زمان بندی اعلام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام دهند و همچنین برای کلیه صنوف تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی بایستی در این سامانه اقدامات مقتضی انجام گیرد.

اخبار مزایده و مناقصه

 ردیف          شماره فراخوان          شماره قرارداد               نوع فراخوان                          عنوان قرارداد                        تاریخ عقد قرار داد      
 1 71579  4684
  مناقصه عمومی
 واگذاری فعالیت های امور خدمات عمومی و پشتیبانی(حمل و نقل درون شهری و برون شهری)
 1400/2/11