اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی / راهنمای مراجعین / راهبرد مشارکتی مصوب تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

 

راهبرد مشارکت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی

راهبرد مشارکت مردمی

 

هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخورد های حاصل تعاملات دوسویه، انتخاب راهبرد های ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد.

به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید.

سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسبِ جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید و در راستای انجام مأموریت سازمانی خود تلاش ‌کند با برنامه محوری، نگاه سیستمی، پشتوانه آمایشی و توان کارشناسی و با جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات بهره‌برداران و صاحب نظران نسبت به ارائه خدمات با کیفیت در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نماید.

بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات از راهبردهای اساسی این اداره کل بوده؛ لذا از طریق بخش‌های مختلف در این پورتال سعی در اخذ نقطه نظرات بهره‌برداران و کاربران پورتال جهت بهره‌گیری از تصمیم‌گیری‌ها دارد.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی، مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق پورتال اداره کل در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده مردمی، مراتب را در جلسات کارشناسی بررسی و پس از تصویب ابلاغ خواهد کرد.

راه‌های ارتباطی پیش‌بینی شده جهت جلب مشارکت مردمی در پورتال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی عبارتند از:

۱. بخش راهنمای مراجعین راهبرد مشارکتی

۲. بخش نظرات وپیشنهادات و پیگیری مشکلات در بخش راهنمای مراجعین

بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در خدمت رسانی بهتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی خواهد داشت.