بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

واحد: دبیرخانه کارگروه

تعداد خدمات: ................

-         عنوان خدمت:   بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات

-         مدارک لازم:  پرونده متقاضیان تسهیلات

-         مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):   1 هفته

-         مراحل انجام کار:  تشکیل جلسات گروه کارشناسی – بررسی پرونده تسهیلات – تصویب طرحهای تسهیلات

-         گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

-         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)

-         فناوری مورد نیاز:  سایت 86  Sme

-         واحد مربوطه انجام خدمت:  دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

-         نام متصدی قسمت:  سرکار خانم فاطمه شعارقدس

-         طبقه واحد:  دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

-         نحوه اطلاع رسانی خدمت:  از طریق سایت وزارت – ایمیل به بانکها و دستگاههای اجرایی

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  بالا بودن نرخ تسهیلات

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.  بله – دستگاههای اجرایی (آموزش پرورش – صنعت معدن تجارت – حمل و نقل و پایانه ها – بنیاد شهید – میراث فرهنگی – جهاد کشاورزی – تربیت بدنی) بانکهای عامل (ملی – ملت – سپه – تجارت – صادرات – پست بانک)

-         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه             مبلغ هزینه: .............................  

-         چگونگی پرداخت هزینه:-