انتخاب و معرفی کارگر، گروه کار و...

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

واحد:  مدیریت اموراجتماعی

تعداد خدمات: ................

 

-         عنوان خدمت:   انتخاب و معرفی کارگر، گروه کار و... نمونه در سطوح مقدماتی، استانی و کشوری

-         مدارک لازم:  مدارک شخصی و تحصیلی، فرمهای مربوط به موضوع و کلیه مدارک و مستندات مرتبط با پروژه های ابتکاری

-         مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):   باتوجه به انتخاب و معرفی کارگران و ... نمونه در سطوح مختلف، مدت زمان لازم از ابتدا تا آخر سال می باشد.

-         مراحل انجام کار:  مکاتبه با شهرستانهای تابعه، مکاتبه با واحدهای کارگری، اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سایت، تشکیل کمیته های مرتبط، بررسی پرونده ها و بازدید حضوری در کارگاهها

-         گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

-         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)   ماده 195 قانون کار

-         فناوری مورد نیاز: 

-         واحد مربوطه انجام خدمت:  اداره اموراجتماعی

-         نام متصدی قسمت:  حکیمه زارعی

-         طبقه واحد:  اول - اموراجتماعی

-         نحوه اطلاع رسانی خدمت:  مکاتبه، نصب بنر، اطلاع رسانی از سایت اداره

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92 .     این موضوع و فرآیند مربوطه همه ساله به صورت روتین در موعد مقرر انجام می گیرد.

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  عدم تامین اعتبار برای تجلیل شایسته از برگزیدگان استانی

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.  -

-         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه             مبلغ هزینه: .............................  

-         چگونگی پرداخت هزینه:-