اتباع خارجی

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها

واحد: دبیرخانه کارگروه

تعداد خدمات: ................

-         عنوان خدمت:   اشتغال اتباع خارجی (پروانه اشتغال)

-         مدارک لازم:  فرمهای مورد نیاز

-         مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):   1 هفته

-         مراحل انجام کار:  تشکیل پرونده طرح در هیات فنی اشتغال- ارجاع به وزارت امور خارجه تبدیل ویزای کار صدور پروانه کار

-         گردش کار نموداری:            دارد                                 ندارد

-         مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)   مواد 120 الی 129 قانون کار

-         فناوری مورد نیاز:  سامانه اشتغال اتباع خارجی

-         واحد مربوطه انجام خدمت:  واحد اشتغال اتباع خارجی

-         نام متصدی قسمت:   خانم مریم محسنی

-         طبقه واحد:  اول اتاق 104

-         نحوه اطلاع رسانی خدمت:  سایت وزارت متبوع سایت اداره کل اتباع خارجی

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92   طبق پیش بینی های انجام یافته اقدامات لازم به عمل آمده است.

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  بازرسی و نظارت بر اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.  بله – استانداری نیروی انتظامی وزارت امور خارجه - اطلاعات

-         هزینه انجام خدمات: رایگان                      باهزینه              مبلغ هزینه: صدور پروانه 2.500.000 ریال                                                                                           

تمدید پروانه کار 1.800.000 ریال  

-         چگونگی پرداخت هزینه:  بانک ملی – شعبه خزانه داری کل