اجرای برنامه های فرهنگی

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها                                                واحد:  امور فرهنگی

 

پ

عنوان خدمت:   اجرای برنامه فرهنگی در سطح استان

 

مدارک لازم:  دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات جلسات استانی

 

مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):   برگزاری مسابقات قرآن و فرهنگی هفته کل و ماهانه

 

مراحل انجام کار:  تشکیل جلسات کمیته کارگری، کارآفرینی براساس بخشنامه ها و ارسال مصوبات جلسات مذکور به شهرستانها ی تابعه و پیگیریهای لازم

 

گردش کار نموداری:           دارد                                 ندارد

مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)  

فناوری مورد نیاز: 

واحد مربوطه انجام خدمت:  واحد امور فرهنگی و اجتماعی

نام متصدی قسمت:   اکبر ذاکر

طبقه واحد:  طبقه فوقانی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:  ارسال نامه ها از طریق فاکس و تماسهای تلفنی جهت پیگیری

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92  

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد. لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید. پس از تشکیل جلسات مرتبط، مصوبات پیش تهیه و تنظیم به پیوست نامه به شهرستانها و واحدها ارسال و با همکاری اعضای محترم کمیته (خانه کارگر، اتاق بازرگانی، کانون شوراهای اسلامی کار و اتحادیه انجمن های کارخانجات)

هزینه انجام خدمات:                   رایگان                      باهزینه              مبلغ هزینه:

             

چگونگی پرداخت هزینه: