ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های پوشش جمعیتی و ارائه راه حل

 

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها                                                واحد:  

 

پ

عنوان خدمت:   ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های پوشش های جمعیتی و ارائه راه حل برای رفع کاستی ها- رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به مکاتبات مختلف در امور مربوط به وظایف یاد شده

 

مدارک لازم: 

 

مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):    در طول سال

مراحل انجام کار:  مکا تبه با تامین اجتماعی بیمه سلامت صندوق بیمه عشایر و روستائیان و کشاورزان صندوق بازنشستگی

 

گردش کار نموداری:           دارد                                 ندارد 

مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)  

فناوری مورد نیاز:   -

واحد مربوطه انجام خدمت:   اداره امور بیمه ای

نام متصدی قسمت:   رامین حسن پور

طبقه واحد:   اول

نحوه اطلاع رسانی خدمت: 

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92  

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  عدم همکاری فی مابین دستگاههای ذیربط

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد. لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.

هزینه انجام خدمات:                   رایگان               باهزینه              مبلغ هزینه:  

         

چگونگی پرداخت هزینه: