برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

شفاف سازی و مستندسازی فرآیندها و گردش کارها                                                واحد:  

 

پ

عنوان خدمت:   برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تعامل با سازمان بهزیستی و کمیته امداد و استانداری در اجرای برنامه های ابلاغی هماهنگی در اجرای برنامه های ابلاغی وزارت متبوع از جمله اجرای طرح سبد حمایت غذائی از اقشار آسیب پذیر- شرکت در جلسات کمیته های تخصصی

 

مدارک لازم: 

 

مدت زمان انجام کار (زمان مورد نیاز برای خدمت):    مقطعی در طول سال

مراحل انجام کار:  وزارت متبوع

 

گردش کار نموداری:           دارد                                 ندارد 

مستندات قانونی (قوانین مربوطه): (لطفاً مواد یا تبصره های قانونی را جهت اطلاع رسانی و منابع آن را جهت اطلاع ارباب رجوع را اعلام و ارائه فرمائید)  

فناوری مورد نیاز:   -

واحد مربوطه انجام خدمت:   اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نام متصدی قسمت:   جواد عرفان

طبقه واحد:   همکف

نحوه اطلاع رسانی خدمت: 

-         ارزیابی خدمات از نظر صحت/دقت/سرعت انجام کار در 6 ماهه اول سالجاری و مقایسه عملکرد آن با 6 ماهه سال 92  

-         مهمترین چالش های پیش رو در جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع و یا اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی را بیان نمائید.  به جز اداره کل بهزیستی که سطح معینی از اطلاعات را در اختیار می گذارد، کمیته امداد امام و ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره مراقبت پس از خروج زندانیان نسبت به موضوع ارائه اطلاعات و آمار عملکردی توجیه نیستند و همکاری ندارند.

-         آیا خدمات مربوط در ارتباط با ادارات و سازمانهای همکار می باشد. لطفا بیان کنید و نحوه ارائه خدمات مشترک را نیز بیان نمائید.  به شرح عنوان خدمت مذکور در صدر این ورقه

هزینه انجام خدمات:                   رایگان               باهزینه              مبلغ هزینه:  

چگونگی پرداخت هزینه: