معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

اداره توسعه کارآفرینی و اشتغال

چارت سازمانی

مدارک مورد نیاز

خلاصه پرونده

شرح وظایف

مراکز مشاوره

دستور العمل تشکیل کانونهای کارآفرینی

ساختار استانی جشنواره

نظام نامه کارآفرینان برتر

وظایف کار گروه های استانی جشنواره امتنان از کار آفرینان برتر

مدارک و شرایط لازم جهت صدور مجوز مراکز مشاوره شتاب دهنده

شیوه نامه کافه کارآفرینی

مشخصات 115 مراکز مشاوره

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ویرایش چهارم99

دبیرخانه کارگروه

فلوچارت دبیرخانه

گردش کار تسهیلات

وظایف دبیرخانه

رابطین کارورزی

اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

شرایط لغو تعهد خدمت

لیست موسسات کاریابیهای غیردولتی استان

آمار اشتغال روستائی و عشایر - اشتغال فراگیر

معاونت اجتماعی

معاونت تعاون

معاونت روابط کار

فرم های مورد نیاز

آیین نامه طبقه بندی

آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاران

راهنمای مراحل ثبت نام در سامانه صلاحیت اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران

نمودار گردش کار صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی

شرکتهایی تعیین صلاحیت شده در سال 94

چک لیست بررسی

دستورالعمل تعیین صلاحیت

عناوین و مشخصات شغل ها

فرم خلاصه اطلاعات شرکتهای ارائه دهنده خدماتی و پشتیبانی استان

کد های فعالیت

مدارک لازم جهت اخذ مفاصا حساب

کتاب الکترونیکی قانون کار

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

نرم افزار تلفن همراه پرسش های متداول کارگران و کارفرمایان

شرح وظایف اداره روابط کار

فرم معرفی متقاضی احراز سمت مسوول ایمنی-فرم شماره 1

فرم درخواست بررسی صلاحیت- فرم شماره 2

فرم پیمایش مزد در بازار کار

لیست انجمن های صنفی کارفرمایی دارای اعتبار در استان-سال95

لیست انجمن های صنفی کارگری دارای اعتبار در استان-سال95

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

حقوق شهروندی و طرح تکریم ارباب رجوع

چک لیست

منشور اخلاقی کارکنان

بخشنامه میز خدمت

تماس با ما

فرم نظرسنجی

دستورالعمل

راهنمای استفاده از سامد

فرآیند سامد

دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمالغرب کشور

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان و کارگران و کارآموزان

پوسترها

فهرست فیلمهای ایمنی و بهداشت کار

فهرست مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

معرفی مرکز

فراخوان ثبت نام متقاضیان موضوع آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

راهنمای مراجعین

گردش کارها و فرآیندها

حقوق شهروندی

اطلاعیه های مهم

انتقادات و پیشنهادات

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

تالار بحث و گفتگو

مناقصه ها و مزایده ها

معرفی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

دستورالعمل بروزرسانی سایت

راهبرد مشارکتی مصوب تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

قوانین مرتبط با کارگران و کارفرمایان

سامانه نظرسنجی و نتایج( کیفیت خدمات و رضایت کاربران)

فلوچارت یا ساختار سازمانی اداره کل

دسته بندی خدمات

اسامی و شماره تلفن های تماس با مدیران

لیست رابطین طرح کارورزی

اسامی و شماره تلفن های تماس با روسای شهرستانها

لیست و خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

لیست مشاوران تلفنی

مشخصات موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی استان

پرسش های متداول

درج زمان خروج از دسترس

نقشه سایت

اطلاعیه ها

میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی

خدمات

شناسنامه خدمات

بیانیه حریم خصوصی

راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعی

بیانیه توافق سطح خدمت

دستورالعمل نحوه بارگذاری محتوای وب سایت

پیگیری خدمات

شورای هماهنگی

مدیریت ها

خدمات دولت الکترونیک

قوانین و مقررات

حوزه تعاون

حوزه کار

حوزه رفاه اجتماعی

قانون اساسی و اسناد بالادستی

دستگاهها و سازمانهای تابعه

درباره ما

انتقادات و پیشنهادات

تالار گفتگو

بایگانی اخبار